top of page

National peer reviewed articles

 • Başgül E, Şahin A, Kaynak Ş, Erçelen Ö, Erdem K: Hipertansif hastalarda endotrakeal entübasyonla ortaya çıkan hemodinamik değişiklikler sublingual nifedipinin etkisi. Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası 1992; 20(6): 383-385.

 • Başgül E, Kaynak Ş, Öcal T, Erçelen Ö, Şahin A: İnsizyon bölgesine bupivacaine infiltrasyonunun geniş karın insizyonuna bağlı postoperatif ağrı ve narkotik analjezik gereksinimi üzerine etkisi. Ağrı Dergisi 1992; 4(3): 32-34.  

 • Özgen S, Coşkun F, Şahin A, Özeren T: The comparison of propofol and halothane in laparascopic procedures with computerized EEG monitorization. Acta Reproductiva Turcica 1992; 14(3):122-127.

 • Coşkun F, Aksu T, Doğan L, Şahin A, Gürgan T: Diagnostik ve operatif laparaskopi hastalarında postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde ondansetron, metoklopramid ve plasebonun karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi 1995; 11(3): 152-154.

 • Şahin A, Coşkun F: Obstetrik Anestezi ve Analjezi. MN Klinik Bilimler 1995; 1(8): 146-155.

 • Şahin A, Aypar Ü: Ötanazi ve Anestezi. Cerrahi Tıp Bülteni 1995; 4(2): 77-80.

 • Erçelen Ö, Şahin A, Ramzi N, Aypar Ü: Santral venöz kateterin yanlış yerleşimi: olgu sunumu. T Klin Tıp Bilimleri 1997; 17: 213-216. 

 • Şahin A: Kanser Ağrısı ve tedavi yaklaşımları. Hacettepe Tıp Dergisi 1999; 30:109-116.

 • Şahin A, Doğan T, Salman MA, Canbay Ö, Gözaçan A, Aypar Ü: Kliniğimizde uygulanan fiberoptik trakeal entübasyonların retrospektif değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi 2003; 11: 141-146.

 • Bumin Aydın G, Coşkun F, Şahin A, Aypar Ü. Elektif sezaryen ameliyatlarında sevofluran ve desfluran anestezisinin yenidoğanda nörolojikve adaptasyon kapasite skoruna etkisi. Anestezi dergisi 2004; 12: 248-252.

 • Kutsal YG, Varlı K, Çeliker R, Özer S, Orer H, Aypar Ü, Şahin A, Oruçkaptan H. Ağrıya multidisipliner yaklaşım. Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 36: 111-28.

 • Akıncı SB, Şahin A: Yoğun bakımda deliryum. Yoğun Bakım Dergisi 2005; 5: 26-35.

 • Çeliker V, Şahin A, Dal D, Salman AE, Başgül E, Aypar Ü: İntraoperatif gelişen mortal miyokard enfarktüsü (Olgu Sunumu). Anestezi Dergisi 2005; 13: 67-70.

 • Şahin A. Göğüs Ağrısı. Doktor 2006; 7: 74-5.

 • Şahin, A., Canbay, Ö., Çelebi, N. Genel anesteziye alternatif anestezi yöntemleri. Anestezi Dergisi 2007; 15: 81-93. 

 • Uzun Ş, Sahin A. Travmada ağrı tedavisi. Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji – Travma Özel Sayısı. 2007; 3; 68-72.

 • Erden İA, Şahin A, Çelebi N, Aypar Ü. Aort koarktasyonunun eşlik ettiği intrakranyal anevrizmalı hastada anestezik yaklaşım: olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi. 2007; 5: 137-8.

 • Dumlupınar Y, Çelebi N, Saylam M, Gündoğdu F, Gemici C, Dikyol R, Şahin A. Kanser hastalarının ağrı kontrolünde yetersizlikler ve yaklaşımda farklılıklar: multidisipliner iyileştirme takımı çalışması. Hipokrat Lokomotor 2007; 7: 705-9.

 • Şahin A, Canbay Ö. Dental ve oral ağrılar. Clinic Medicine 2007;1: 49-55.

 • Şahin A. Postoperatif ağrının değerlendirilmesi ve ağrı kontrol yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2007; 22: 31-2.

 • Uzun Ş, Şahin A. Nöroşirurji olgularında oturur pozisyonun ve anestezinin özellikleri. Yeni Tıp Dergisi 2007; 24: 134-40.

 • Erden, I.A., Uzun, Ş., Şahin, A., Aycan, I.Ö., Aypar, Ü.Moyamoya hastaliǧinda anestetik yaklaşim. Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi 2007 35 (5), pp. 358-362 

 • Uzun Ş, Şahin A, Köse EA, Aypar Ü. Beklenmeyen zor entübasyonla karşılaşılan bir olguda larengeal mask airway yoluyla fiberoptik entübasyon. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi 2008; 6: 28-32.

 • Çelebi N, Canbay Ö, Şahin A, Üzümcügil F, Su M, Aypar Ü. Kutis marmorata telenjiektatika konjenita tanısı ile izlenen 23 yaşında hastada lumbar sempatik blokaj uygulaması. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi 2008; 6: 45-8.   

 • Şahin A, Çelebi N. Nöropatik Ağrı. Türkiye Klinikleri Ağrı Özel Sayısı. 2007; 3:47-53.

 • Erden İA, Uzun Ş, Şahin A, Aycan İÖ, Aypar Ü. Moyamoya hastalığında anestetik yaklaşım. Türk Anest Rean Der Dergisi 2007; 35: 358-62. 

 • Karagöz AH, Şahin A, Üzümcügil F, Canbay Ö, Çelebi N, Özgen S. Bartsocas-Papas Sendromu ve Anestezi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008; 36: 61-4.

 • Uzun Ş, Şahin A, Aypar Ü. Uyanık Kraniyotomide anestezi. Hacettepe Tıp Dergisi 2008; 39: 31-5.

 • Uzun Ş, Arun O, Şahin A, Aypar Ü. Multipl skleroz ve anestezi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008; 36: 213-21.

 • Şahin A. Kanserde önemli bir semptom, “Ağrı”. Sendrom 2010; 22(4): 19-22.

   

bottom of page