top of page

Memberships

European Society of Anaesthesiology

 

World Institute of Pain

 

IASP (International Association for the Study of Pain)

 

International High Tech Spine Society

 

European Society of Regional Anaesthesia

 

European Neuroanaesthesia and Critical Care Interest Group

Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası

 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 

Türk Algoloji Derneği

 

Türk Omurga Derneği

 

Anestezi Uzmanları Derneği

 

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği

 

Palyatif Bakım Derneği

bottom of page