top of page

KONUŞMALAR

 • Şahin A. Acil hastada sedasyon ve analjezi. Ambulans Hekimleri Eğitim Kursları. Ankara, 30 Kasım-18 Aralık 1998, 26 Nisan-14 Mayıs 1999, 7-25 Haziran 1999.

 • Şahin A. Anestezikler ve ameliyathane ortamının sağlık çalışanlarına etkileri. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Ankara, 26-28 Kasım 1999.

 • Çelebioğlu B, Şahin A. “Acil müdahale” Kardiyopulmoner resüsitasyon. Dental Milenyum TDB 7. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Mersin, 19-24 Haziran 2000.

 • Tuğrul M, Şahin A. Fiberoptik entübasyon- Workshop. 34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kuşadası, 25-29 Ekim 2000.

 • Güler N, Yiğiter K, Uluğ B, Şahin A. Kanser ve Rehabilitasyonu. 7. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Ankara, 6-8 Kasım 2000.

 • Şahin A. Riskli hastalarda rejyonel anestezi yapılmalıdır. 9. Kış Sempozyumu. Uludağ/Bursa 15-18 Şubat 2001.

 • Şahin A. Kanama problemi olan hastalarda rejyonel anestezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “Obstetrik Anestezi ve Analjezi”. Ankara, 31 Mart-1 Nisan 2001.

 • Şahin A. Diz ve diz altında periferik sinir blokları. ARUD Paneli “Alt Ekstremitede Pleksus/Periferik Sinir Blokları”, Ankara, 30 Kasım 2001.

 • Şahin A. Vertebra kırıklı ve omurilik yaralanmalı hastada anestezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “Torakolumbar Vertebra Kırıkları” Ankara, 1-2 Şubat 2002.

 • Aypar Ü, Sayek İ, Şahin A, Uluğ B. Terminal hastaya yaklaşım. 2. Ulusal Cerrahi Acil Sorunlar Öğrenci Kursu ve Cerrahi Bilimler Kongresi. Ankara, 12-14 Nisan 2002.

 • Şahin A. Yoğun bakımda analjezi, sedasyon ve kas paralizisi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “Yoğun Bakımda Güncel Yaklaşımlar”. Ankara, 12-13 Nisan 2002.

 • Aypar Ü, Şahin A. Nöro-vasküler cerrahide anestezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “Subaraknoid Kanamalar” Ankara, 14 Nisan 2003.

 • Şahin A. Kraniofasial bölgede anestezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “Kraniofasial bölgenin anatomisi ve kliniği kursu” Ankara, 8-9 Mayıs 2003.

 • Şahin A. Antikoagülan kullanımı ve rejyonel anestezi. RAD ve ESRA 2. Ortak Toplantısı, Anestezide santral ve periferik blok uygulamaları. Bursa, 15-18 Ocak 2004.

 • Şahin A. İnvaziv tedavi seçenekleri. Geriatri 2005 “Yaşlıda ağrıya multidisipliner yaklaşım” İstanbul 2-5 Mart 2005.

 • Şahin A. Ağrıda İnternet Kullanımı; Ağrı Klinisyenliğinde İnternet Kullanımı. 8. Ulusal Ağrı Kongresi. İstanbul 18-21 Mayıs 2005.

 • Şahin A. İnhalasyon Anestezik Ajanı Uygulama Aygıtları: Anestezi Cihazı. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu. Ankara 11-13 Kasım 2005.

 • Şahin A. Peri and postoperative problems in elderly; Anesthesiological aspect. Geriatrics 2006 “International Congress of Elderly Health” Istanbul, April 2-6, 2006.

 • Şahin A. Ağrıya yaklaşım. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. Antalya, 19-23 Nisan 2006.

 • Şahin A. Serebral vazospazm. TARK 2006. İstanbul, 25-28 Ekim 2006.

 • Şahin A. Kanser ve nöropatik ağrı. 4. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. Kervansaray Otel Antalya, 1-4 Mart 2007.

 • Şahin A. Postoperatif kognitif disfonksiyon. ARUD 2007 Sempozyumu. Sivas, 20-22 Nisan 2007.

 • Sahin A. Anaesthesie und Intensivtherapie bei zervikalem Trauma. 2007 Deutscher Anaesthesiecongress. Hamburg, 5-8 Mai 2007.

 •  Şahin A. Prosedüral ağrı. 4. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi. Ankara, 21-26 Mayıs 2007.

 • Şahin A. Postoperatif ağrının değerlendirilmesi ve ağrı kontrol yöntemleri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Karadeniz Şubesi I. Sempozyumu. Samsun, 26 Mayıs 2007.

 • Şahin A. Farmakolojik yaklaşımların geçmişi, bugünü ve gelecekteki beklentiler. 41. TARD Kongresi. Antalya, 25-28 Ekim 2007.

 • Şahin A. Siyatik sinir blokları. ARUD Ultrasonografi ve kadavra üzerinde eğitim destekli rejyonel anestezi teknikleri kursu. Ankara, 16-17 Kasım 2007.

 • Şahin A. Ağrı ve Kanser. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları XIII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Swisshotel, Ankara, 26-29 Mart 2008.

 • Şahin A. Tedaviye bağlı ağrılar. 10. Ulusal Ağrı-9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi. Polat Renaissance İstanbul Hotel, İstanbul,12-15 Haziran 2008.

 • Şahin A. Postoperative Cognitive Dysfunction. 16th International Congress of the Polish Society, Krakow, September 24-27, 2008

 • Şahin A. Toksik nöropatide ağrı ve tedavisi. 6. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, Spice Otel, Antalya. 19-22 Mart 2009.

 • Şahin A. Postoperatif Kronik Ağrı Tedavisi. 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. Radisson SAS Conference Airport Hotel, İstanbul. 15-18 Mayıs 2009.

 • Şahin A. Anestetikler sedasyon amacıyla anesteziyolog dışı doktorlar tarafından kullanılabilir-Evet. TARK 2009, WOW Topkapı & Kremlin Palace Otel, Antalya. 28 Ekim-1 Kasım 2009.

 • Şahin A. Cerrahi sonrası kronik ağrı- Farmakolojik tedavi. TARK 2009, WOW Topkapı & Kremlin Palace Otel, Antalya. 28 Ekim-1 Kasım 2009.

 • Şahin A. Kanserde ağrı tedavisi. Onkoloji 2009, Bilkent Otel, Ankara. 20-21 Kasım 2009.

 • Şahin A. İnhalasyon Anestezik Ajanı Uygulama Aygıtları: Anestezi Cihazı. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu. Ankara 25-27 Aralık 2009.

 • Şahin A. Anestezi ve Yaşam Kalitesi. 3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi. 25-27 Mart 2010, Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.

 • Şahin A. Türkiye’de postoperatif ağrı tedavisinde neredeyiz? Nerede olmalıyız? TARK 2010, Susesi Hotel, Antalya, 27-31 Ekim 2010.

 • Şahin A. Simulasyon-Zor Havayolu olgu sunumları. TARK 2010, Susesi Hotel, Antalya, 27-31 Ekim 2010.

 • Şahin A. Sık kullanılan bloklarda ultrasonografi kullanımı; Üst ekstremitenin diğer blokları. 11. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, Polat Renaissance İstanbul Hotel, İstanbul, 25-28 Kasım 2010.

 • Şahin A. Cerrahi sonrası ağrı. 8. Nöropatik ağrı sempozyumu. 11-13 Mart 2011, Ela Quality Hotel Antalya.

 • Sahin A. Protocols and guidelines in postoperative pain management.National Course of Guidelines and Protocols in Anesthesiology, Intensive Care Medicine and Emergency Medicine. 13th-15th October 2011, Timisoara, Romania.

 • Şahin A. Hangi ağrıda hangi ilaçlar? TARK 2011, World of Sunrise Hotels & Convention Center, Antalya, 26-30 Ekim 2011.

 • Şahin A. İnhalasyon Anestezik Ajanı Uygulama Aygıtları: Anestezi Cihazı. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu. Afyonkarahisar 18-20 Kasım 2011.

 • Şahin A. Ağrı. Onkoloji 2011, Crowne Plaza Otel- Ankara, 2-3 Aralık 2011.

 • Sahin A. Airway management in cervical trauma. EuroNeuro 2012, 7.th International Update Neuro-Anaesthesia & Neuro-Intensive Care. 16-18 February 2012, Vienna, Austria.

 • Şahin A. Toksik Nöropati. 9. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. 8-11 Mart 2012, Ela Quality Resort, Antalya.

 • Şahin A. Anestezi Cihazı Özellikleri, Vaporizatörler. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu. Barcelo Altınel Hotel, Ankara, 6-8 Nisan 2012.

 • Şahin A. Anestezi Devreleri ve Düşük Akım Anestezi Uygulaması. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu. Barcelo Altınel Hotel, Ankara, 6-8 Nisan 2012.

 • Şahin A. Kanser Ağrısı. Hütbat V. Bilim Günleri. 27-29 Nisan 2012, Ankara.

 • Sahin A. Physiology of the nervous system: pain, consciousness and relevant pharmacology. Euroanaesthesia 2012, 9-12 June 2012, Paris, France.

 • Şahin A. Anestezi Cihazı ve Anestezide Güvenlik. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Eğitim Konferansları. 15 Haziran 2012, Lefkoşa, KKTC.

 • Şahin A. Türkiye’de EDA 1 sınavının uygulanması. TARK 2012, Acapulco Hotel, Girne-KKTC, 7-11 Kasım 2012.

 • Şahin A. Kansere bağlı nöropatik ağrı: tanımı, prevalansı, tanısı. 10. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. 8-10 Mart 2013, Ela Quality Resort, Antalya.

 • Şahin A. Girişimsel ağrı tedavisi. Türk Nöroloji Derneği Aylık Ankara Nöroloji Toplantıları. 28 Mart 2013. Doubletree by Hilton Hotel, Ankara.

 • Şahin A. Palyatif bakımda ağrı kontrolü ve yaşam kalitesi. 4. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 3-6 Nisan 2013. Konak Best Western Hotel, İzmir.

 • Şahin A. Ağrı. HÜTBAT VI. Bilim Günleri. 3-5 Mayıs 2013. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 • Sahin A. Drugs affecting the kidney. Basic Science Course in Euroanaesthesia 2013, 1-4 June 2013, Barcelona, Spain.

 • Şahin A. Kanser ağrısı. 6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi. Susesi Kongre Merkezi, Antalya 29 Ekim-3 Kasım 2013.

 • Şahin A. Akut ağrıdan kronik ağrıya geçiş önlenebilir mi? TARK 2013 Rixos Sungate Hotel, Antalya, 20-24 Kasım 2013

 • Şahin A. Toksik nöropatik ağrı. 11. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. 7-9 Mart 2014, Calista Luxury Resort Otel, Antalya.

 • Şahin A. Epidural steroid injections. World Congress of World Federation of Minimally Invasive Spine Surgery. Istanbul 8-13 April 2014.

 • Şahin A. Inhalational Anesthetics. Euroneuro 2014, 8th Update in Neuroanesthesiology and Neuro-intensive Care. Istanbul 10-12 April 2014.

 • Şahin A. Postoperatif Ağrı Yönetimi. 11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Ankara, 17-19 Nisan 2014.

 • Sahin A. Drugs affecting the kidney Basic Science Course in Euroanaesthesia 2014, 31 May -3 June 2014, Stockholm, Sweden.

 • Şahin A. Postoperative Pain in Neurosurgical Patients. Emergency Medicine Congress. Dubai, 2-4 June 2014.

 • Şahin A. Bebek ve yaşlı beyinlere anestezinin etkisi. TARK 2014 Ankara, 25-29 Ekim 2014.

 • Şahin A. Kronikleşen postoperatif ağrıya yaklaşım: etkileyen faktörler. TARK 2014 Ankara, 25-29 Ekim 2014.

 • Şahin A. Epiduroscopy, epidural lysis. 2014 International Symposium & Hands-on Cadever Workshop for Endoscopic Spine Surgery. Seoul, 28-29 November 2014.

 • Şahin A. Toksik nöropati. 12. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. 13-15 Mart 2015, Cornelia Diamond Otel, Antalya.

 • Sahin A. Epiduroscopy. Territorio e Ospedale senza Dolore 2015, 19 September 2015, Pordenone, Italy.

 • Sahin A. Epiduroscopic anatomy and pathology. 8th event of SELD educational course. Istanbul, 9 October 2015.

 • Şahin A. Epiduroskopik lizis ve disk dekompresyonu. TARK 2015 Antalya, 2-6 Aralık 2015

 • Şahin A. Kanser ve nöropatik ağrı. 13. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. 11-13 Mart 2016, Ela Quality Resort Hotel, Antalya.

 • Sahin A. Anterior Epiduroscopy, Why? 9th TURKMISS, Istanbul 8-10 Apr 2016

 • Şahin A. Intraoperative massive haemorrhage in neurosurgical or neuroangioradiology procedures. Euroneuro 2016, 9th Update in Neuroanesthesia and Neuro-intensive Care. Barcelona 14-16 Apr 2016.

 • Şahin A. Epiduroscopy, does it work? 5th Symposium of World Federation of Neurosurgical Societies. Tehran, Iran 17-22 Apr 2016

 • Şahin A. Ağrı fizyolojisi ve invazif teknikler. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. Hilton Dalaman Hotel 21-24 Apr 2016.

 • Şahin A. Çocuklarda Ağrı. 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. Hilton Dalaman Hotel 21-24 Apr 2016. Hilton Dalaman Hotel 21-24 Apr 2016.

 • Sahin A. Drugs affecting the kidney. Basic Science Course in Euroanaesthesia 2016, 28-30 May 2015, London, UK.

 • Şahin A. Ağrı ve Farmakogenetik TARK 2016, Haliç Kongre Merkezi-İstanbul, 26-30 Ekim 2016

 • Sahin A. Toksik Nöropatiler. 14th Nöropatik Ağrı Sempozyumu. Rixos Premium Belek Hotel, Antalya, 3-5 Mart 2017.

 • Sahin A. Renal Physiology Topics. Basic Science Course in Euroanaesthesia 2017. 3-5 June 2017, Geneva, Switzerland.

 • Sahin A. Kronik ağrıda akut ataklar ve fazlası. TARK 2017, Antalya, 25-29 Ekim 2017.

 • Sahin A. Are pain medications toxic? 15th Indoanesthesia 2018. 22-24 February 2018. Jakarta, Indonesia.

 • Sahin A. Cancer Pain: when to consider invasive interventions. 15th Indoanesthesia 2018. 22-24 February 2018. Jakarta, Indonesia.

 • Sahin A. Toksik nöropatiler. 15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu. Kıbrıs 9-11 Mart 2018.

 • Sahin A. Pain management in geriatric patients. Balkan States Anesthesia Days-V. Gaziantep, Turkey. 9-12 May 2018.

 • Sahin A. Regional anesthesia and analgesia. Basic Science Course in Euroanaesthesia 2018. 2-4 June 2018, Copenhagen, Denmark.

 • Sahin A. Epiduroskopi. Ege Üniversitesi Algoloji, Çalıştayı-3/ Diskojenik ağrıya yaklaşım. İzmir, 29 June 2018.

 • Sahin A. Epiduroscopy and epidural neuroplasty. WIP Interventional Pain Symposium and hands on cadever workshop. Istanbul, 19-21 October 2018.

 • Sahin A., Alptekin A. Girişimsel ağrıda daha etkin ve güvenlidir. Floroskopi - Ultrason? TARK 2018, Antalya 7-11 Kasım 2018.

 • Sahin A. Epiduroskopie- Hands on Workshop. Julius Maximilians Universitat Würzburg. 10-11 Jan 2019. Würzburg, Germany.

 • Sahin A. Radiküler ağrı tedavisine algolog bakışı. Limak Cyprus Deluxe Hotel, Kıbrıs 15-17 Mart 2019.

 • Sahin A. Regional anesthesia and analgesia. Basic Science Course in Euroanaesthesia 2019. 1-3 June 2019, Vienna, Austria.

 • Sahin A. Caudal Neuroplasty, Epiduroscopy. WIP Interventional Pain Symposium and hands on cadever workshop. Istanbul, 19-21 October 2018.

bottom of page