top of page

Kanser Ağrılarında Girişimsel Yöntemler

 

İlaçla tedavinin yeterli olmadığı olgularda kanser ağrısında invaziv girişimler kullanılabilmektedir. Bu yöntemler:

Epidural ve intratekal pompa port sistemleri: Belden ince bir kateter yerleştirilerek ağrıyı taşıyan sinirler bloke edilmektedir. Bu kateterin diğer ucu da cilt altına tesbit edilir. Buradan verilecek ilaçlar özel iğnelerle porta zerk edilir. Hastanın bu şekilde daha düşük doz ilaçla daha uzun süreli olarak ağrısı giderilir.

Splanknik ve çölyak nöroliz: Nöroliz sinirlerin kimyasal maddelerle (alkol, fenol) ya da radyofrekans ile yakılması işlemidir. Bu yöntem özellikle pankreas, mide ve karaciğer kanserlerindeki dayanılmaz ağrılar için uygulanır. Hatta ağrı hafif olarak başlandığında uygulanması da önerilmektedir. Çölyak nörolizin kullanımı tümör dokusunun yayılımı nedeniyle kısıtlıdır. Bu nedenle kliniğimizde splanknik nöroliz daha ön planda uygulanmaktadır.

Superior hipogastrik blok ve nöroliz: Kalın barsak, rahim, mesane gibi organların kanserlerinde etkin bir yöntemdir.

İmpar ganglion bloğu: Bu ganglion omurganın en altındaki koksiks kemiğinin önünde yer alır. Özellikle tenesmus (büyük abdest) hissi ile ağrısı yoğunlaşan kanser hastalarında etkindir.

Kordotomi: Tek taraflı ve tedaviye dirençli ağrılarda riskli ama etkili bir yöntemdir. Omuriliğin içine iğne ile girilerek ağrı yollarının yakılmasıdır.

bottom of page