top of page

KİTAPLAR

 • Şahin A, Aypar Ü: Terminal hastalara yaklaşım, ötanazi ve jinekolojik kanser cerrahisinde anestezi. Kişnişçi H, Gökşin E, Durukan T, Üstay K, Ayhan A, Gürgan T, Önderoğlu L (Editörler) Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, 1996, Ankara. Sayfa: 1082-105.

 • Aypar Ü, Şahin A: Serebrovasküler Cerrahide Anestezi. Keçik Y, Ünal N (Editörler) Nöroanestezi, Atlas Kitapçılık 2000, Ankara. Sayfa: 283-302.

 • Şahin A: Ambulans hekimliğinde analjezi ve sedasyon. Ambulans Hekimliği El Kitabı. Güneş Kitabevi 2000.

 • Şahin A, Özyalçın NS. Epidural PCA. Yücel A (editör) Postoperatif Analjezi, Mavimer Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., 2004.

 • Şahin A, Aypar Ü: Nöroanestezi. Benli K (editör) Temel Nöroşirurji, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004.

 • Şahin A, Peker L: Dental anestezide rejyonel bloklar. Aypar Ü (editör) Diş Hekimliği ve Anestezi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005

 • Şahin A, Artukoğlu F: Dental ve oral ağrılara yaklaşım. Aypar Ü (editör) Diş Hekimliği ve Anestezi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2005.

 • Şahin A, Salman A, Aypar Ü. Nöroanestezi. Aksoy K (editör) Temel Nöroşirurji, Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları, 2005.

 • Özgen S, Şahin A. Anestezi. Kutsal YG (editör) Temel Geriatri, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007.

 • Şahin A. Postlaminektomi Ağrısı. Erdine S (editör), Ağrı (3. Baskı), Nobel Tıp Kitabevleri, 2007.

 • Şahin A, Aypar Ü. Terminal hastalara yaklaşım, ötanazi, ve jinekolojik kanser cerrahisinde anestezi. Ayhan A, Durukan T, Günalp S, Gürgan T, Önderoğlu LS, Yaralı H, Yüce K (editörler) Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi (2. Baskı), Güneş Tıp Kitabevleri, 2008. Sayfa 1373-92.

 • Şahin A, Uzun Ş. Acil Nöroşirurji ile ilgili girişimlerde anestezi. Özgen T, Ziyal Mİ (editörler) Acil Nöroşirurji, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2009. Sayfa 313-51.

 • Şahin A. Kanser ve Nöropatik Ağrı. Tan E (Editör) Nöropatik Ağrı, Türk Nöroloji Derneği, 2009.

 • Şahin A. Zehirlenmelerde Nöropatik Ağrı. Tan E (Editör) Nöropatik Ağrı, Türk Nöroloji Derneği, 2009.

 • Şahin A, Çelebi N. Nörofizyolojik Tetkikler, Termografi. Tüzüner F (editör), Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı. MN Medikal & Nobel, 2010. sayfa 1551-6.

 • Şahin A, Canbay Ö. Nörolitik Ajanlar. Tüzüner F (editör), Anestezi, Yoğun Bakım, Ağrı. MN Medikal & Nobel, 2010. sayfa 1843-6.

 • Şahin A. Anestezi Makinası, Keçik Y (editör) Temel Anestezi, Güneş Tıp Kitabevleri, 2012. Sayfa 51-63.

 • Şahin A. Cerrahi hastada ağrı ve tedavisi. Sayek İ (editör), Temel Cerrahi (4. Baskı), Güneş Tıp Kitabevleri. 2013. Sayfa: 292-8.

 • Şahin A. Anestezi Makinası, Keçik Y (editör) Temel Anestezi El Kitabı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2013. Sayfa 31-42.

 • Şahin A. Anestezi Makinası, Keçik Y (editör) Temel Anestezi Soru Kitabı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2015 Sayfa: 7-9.

 

 • Deer TR (Çeviri: Sahin A). Nöroşirurjikal hastada perioperatif ağrıya yaklaşım. Nöroanestezi El Kitabı, Newfield P, Cottrell J (Editörler), Şahin A, Aypar Ü (Çeviri editörleri). Güneş Kitabevi 2003, Ankara. Sayfa: 113-26.

 • Ravussin PA, Wilder-Smith OHG (Çeviri: Sahin A). Supratentorial tümörlerde anestezi. Nöroanestezi El Kitabı, Newfield P, Cottrell J (Editörler), Şahin A, Aypar Ü (Çeviri editörleri). Güneş Kitabevi 2003, Ankara. Sayfa: 146-64.

 • Newfield P (Çeviri: Sahin A). İntrakranial anevrizmalarda anestetik yaklaşım. Nöroanestezi El Kitabı, Newfield P, Cottrell J (Editörler), Şahin A, Aypar Ü (Çeviri editörleri). Güneş Kitabevi 2003, Ankara. Sayfa: 175-94.

 • Stier GR, Giffin JP, Cole DJ, Fried E(Çeviri: Sahin A). Spinal kord: Hasar ve girişimler. Nöroanestezi El Kitabı, Newfield P, Cottrell J (Editörler), Şahin A, Aypar Ü (Çeviri editörleri). Güneş Kitabevi 2003, Ankara. Sayfa: 234-69.

 • Joshi S, Young WL (Çeviri: Sahin A). Tanı ve tedavi amaçlı girişimsel nöroradyolojik işlemlerde anestetik yaklaşım. Nöroanestezi El Kitabı, Newfield P, Cottrell J (Editörler), Şahin A, Aypar Ü (Çeviri editörleri). Güneş Kitabevi 2003, Ankara. Sayfa: 310-25.

 • Petrozza PH (Çeviri: Sahin A). Tanısal nöroradyoloji. Nöroanestezi El Kitabı, Newfield P, Cottrell J (Editörler), Şahin A, Aypar Ü (Çeviri editörleri). Güneş Kitabevi 2003, Ankara. Sayfa: 326-33.

 • Cammarano WB, Pittet JF (Çeviri: Şahin A, Ankay A). Yoğun bakım ünitesinde paralitik ajanların kullanımı. Yoğun Bakım Sırları (3. Baskı) Parsons PE, Wiener-Kronish JP (editörler)  Aypar Ü, Çelebioğlu B, Akıncı SB, Erden İA (Çeviri editörleri). Nobel Tıp Kitabevleri, 2009. Sayfa: 437-40.

 • Cammarano WB, Burkhardt JF, Pittet JF (Çeviri: Şahin A, Ankay A). Yoğun bakım ünitesinde ağrıya yaklaşım. Yoğun Bakım Sırları (3. Baskı) Parsons PE, Wiener-Kronish JP (editörler)  Aypar Ü, Çelebioğlu B, Akıncı SB, Erden İA (Çeviri editörleri). Nobel Tıp Kitabevleri, 2009. Sayfa: 440-5.

 • Rebuck JA (Çeviri: Şahin A, Ankay A). Sedasyon. Yoğun Bakım Sırları (3. Baskı) Parsons PE, Wiener-Kronish JP (editörler)  Aypar Ü, Çelebioğlu B, Akıncı SB, Erden İA (Çeviri editörleri). Nobel Tıp Kitabevleri, 2009. Sayfa: 446-8.

 • Varley KG (Çeviri: Şahin A, Dumlupınar Y). Epiduroskopi. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları. Savitz MH, Chiu JC, Raushning W, Yeung AT (editörler) Şatana T, Özalay M (çeviri editörleri) Güneş Tıp Kitabevleri, 2010. Sayfa:158-162.

 • Mooney V (Çeviri: Şahin A, Uzer M). Resimler ile ağrı ölçümü. Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları. Savitz MH, Chiu JC, Raushning W, Yeung AT (editörler) Şatana T, Özalay M (çeviri editörleri) Güneş Tıp Kitabevleri, 2010. Sayfa:175-180.

 • Şahin A, Denizci E, Baydilli MB. Kronik ağrıya yaklaşımda implantasyonsuz girişimler: Bölüm II. Ağrı Cep Kitabı. Urman RD, Vadivelu N (editörler), Kurt E, Atım A (çeviri editörleri) Güneş Tıp Kitabevleri, 2015. Bölüm: 14-1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page