top of page

GÖĞÜS AĞRISI

Göğüs ağrısı toplumda kişilerin acil yardım için en talepte bulundukları semptomdur. Her yıl acil servislere milyonlarca hasta bu yakınmayla başvurmaktadır. Ani bir kalp krizinin ilk semptomu olabileceğinden çok dikkatli ve acil olarak değerlendirilmesi gerekir. Hastalar çoğunlukla göğüs ağrısını mide yakınmaları ve daha önemsiz etiolojik faktörlerle özdeşleştirerek tanıda gecikmelere yol açabilmektedirler. Buna karşın kalp krizinin göğüs ağrısı olmadan da geçirilebildiği bilinmektedir.

 

Göğüs ağrısının bir başka yaygın nedeni de panik ataktır. Bu şekilde bir çok hasta kalp krizi geçirdiğini düşünerek acil servislere başvurmaktadır. Bu hastalarda mutlaka kardiyak nedenlerin ekarte edildikten sonra tedavinin yönlendirilmesi önem taşımaktadır. Bunların dışında kas ve iskelet sistemi, akciğerler, ösefagus ve sinirlerden kaynaklanan göğüs ağrısı olabilmektedir.

 

Göğüs Ağrısı nedenleri:

 

Akut Miyokard İnfarktüsü:

Anjina pektoris:

Perikardit:

Dissekan aort anevrizması:

Diğer kalp nedenli göğüs ağrısına yol açan durumlar: Aort stenozu, aort regürjitasyonu, mitral kapak prolapsusu,   hipertrofik kardiyomiyopatidir.

Anksiyete ve panik atağı:

Ösefajit:

Pnömotoraks:

Peptik ülser:

Pulmoner emboli:

Pankreatit:

Kostokondrit (Tietze sendromu):

Herpes zoster infeksiyonu:

Akciğer kanseri:

Postmastektomi ve posttorakotomi sendromları:

Subfrenik abse:

 

Sonuç olarak göğüs ağrısına neden olabilen çok farklı faktörler söz konusudur. Tedavi yaklaşımları ise çok büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle doğru tanıyı koymak için ağrının karakteri, yayılımı ve süresinin değerlendirilerek özellikle aciliyet gerektiren tedavilerin bir an önce başlanması uygun bir yaklaşımdır.

bottom of page