top of page

BEL AĞRILARINDA GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

EPİDURAL STEROİD UYGULAMALARI

Özellikle bacak ağrısına eşlik eden bel ağrılarında sinir köküne olan basının relatif olarak azaltılması ve kökteki ödemin giderilmesi için uygulanan bir yöntemdir.Sinirlerin omurgadan çıktığı bölgeye uygulanır. 

Tüm girişimler ameliyathane ortamında, steril koşullarda, görüntüleme eşliğinde yapılır.

EPİDUROSKOPİK LİZİS

Bel ameliyatlarından sonra hala devam eden ağrılarda en önemli nedenlerden biri ameliyat bölgesinde oluşan yapışıklıkların sinir kökünü çekmesi ve basısı ile ortaya çıkar. Bu yöntemde kuyruk sokumundan girilen bir kateter ile, kateterin içine yerleştirilen bir kamera yardımıyla görülerek yapışıklık olan bölgeye ulaşılır. Yapışıklık kateter ya da kateterin içinden gönderilen enstrumanlar ya da lazer ile açılır. Ayrıca bölgeye tekrar yapışıklık meydana gelmemesi için gerekli ilaçlar bırakılır. 

 

EPİDUROSKOPİK DİSK DEKOMPRESYONU

(SELD: Sacral Epiduroscopic Laser Decompression)

Epiduroskop ile bel fıtığı olan seviyeye ulaşılarak lazer ile ameliyatsız bir şekilde fıtığın küçültülmesi işlemidir. 

SİNİR KÖKÜ BLOKLARI VE RADYOFREKANS

Belden bacağa inen ağrılarda sinir kökü baskı altında kalmış olabilir. Bu uzun süreli bir rahatsızlıksa bu sinir kökü bloke edilerek ağrı giderilebilir. Daha kalıcı olarak da radyofrekans teknikleri kullanılabilir.

FASET SİNİR VE EKLEM BLOKLARI VE RADYOFREKANS YÖNTEMLERİ

Faset eklemden kaynaklanan belağrıları sıklıkla bel arkaya atıldığında ve yatakta dönerken ortaya çıkar. Bel ve kalça ağrılarının en sık rastlanan nedenlerindendir. Faset eklemine giden sinir bloke edildiğinde bu ağrılar büyük oranda azalır.

OMURİLİK PİLLERİ 

SCS (Spinal cord stimulation)

Omurilik pilleri, diğer tedavilere yanıt vermeyen bel ve bacak ağrılarının tedavisinde kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir. Genellikle başarısız bel cerrahisi olgularında uygulanır. Bunun dışında bel, bacak, boyun ve başağrılarında da bazı olgularda uygulanabilmektedir.

SAKROİLYAK EKLEM ENJEKSİYONLARI VE RADYOFREKANS YÖNTEMLERİ

Kalça ve bel ağrılarının önemli bir kısmı da kalça ile omurganın arasındaki sakroilyak eklemden katnaklanır. Bu tür ağrıların tedavisinde sakroilyak eklem blokları ve radyofrekans yöntemleri uygulanabilir.

DİSK İÇİ İŞLEMLER

Diskten kaynaklanan ağrılarda, bazı olgularda disk içine yapılan işlemler ağrıyı rahatlatabilir.

bottom of page